Főoldal

Kedves Testvérünk!

 

Ha elsőkézből szeretnél értesülni plébániánk híreiről, eseményeiről, akkor email címed megadásával iratkozz fel hírlevelünkre (lásd balra), melyet minden héten kiküldünk.

Advent 3. hete HÉTFŐ

 

Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek! Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki! Az Úr közel van!” Fil 4,4-5

 

Az öröm hetét kezdjük el, mely egyben az utolsó hete is az idei adventünknek. Na igen. Ez is adhat egyfajta örömet…

A fenti idézetben elrejtettünk a 4 felkiáltó mondatban elrejtettünk egy jó tanácsot, egy felszólítást is: „Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki!”

Ez a felszólítás arra hív minket, hogy jóságunkat minél több embernek ajándékozzuk oda, mutassuk meg, azaz: szerezzünk jóságunkkal örömet másoknak! 

 

HIRDETÉSEK

2017. december 17. 

Advent 3. vasárnap

1. Advent 3. vasárnap van – az öröm vasárnapja - Kőszegen a lelki napra való tekintettel este ½ 5 órakor kezdődik a gyóntatás és este 6 órakor lesz szentmise. Kérjük a kedves híveket, használják fel a hajnali misék mellett ezt az estét, és ne halasszák az ünnepekre a szentgyónást, mert akkor már nem lesz rá alkalom!

A Jurisics téren elhelyezett „Mindenki adventi koszorúján” ájtatosság keretében kerül sor a harmadik gyertyagyújtásra, a református testvérek által. – A jövő vasárnap a negyedik gyertyagyújtás du. ½ 4-kor lesz.

 

2. Velemben ma az adventi gyertyagyújtásra du. ½ 5-kor kerül sor.

Velemben a negyedik gyertyagyújtás, december 23-án, szombaton du. ½ 5-kor lesz. 

 

3. A héten kedden Bozsokon, szerdán Kőszegszerdahelyen –Velemmel és Kőszegdoroszlóval együtt-, csütörtökön pedig Cákon lesz lelki nap. 

 

Kedden és szerdán du. ¾ 5-tő lesz gyóntatás, csütörtökön Cákon pedig du. ¼ 6-tól. A gyóntatások után mindhárom helyen este 6 órakor lesz a szentmise. Kérjük a kedves híveket és az iskolás gyerekeket is, hogy szentgyónásuk elvégzésére ezt a napot használják fel. Az ünnepeken erre nem lesz lehetőség.

Advent 2. hete SZOMBAT

 

A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek, őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig! Aki meghívott benneteket, az hűséges, és végbe is viszi.” 1Tessz 5,23-24

 

A fenti idézet, szent Pál apostol Tesszalonikiaknak írt első levelének az 5. fejezete „régi” kedvencem! Ebben a fejezetben a népek apostola emlékezteti a tesszalonikai hívőket arra, hogy „az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj”, ezért „vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét” – vagyis a készenlétre buzdítja őket.

Ezután Pál intelmeket ad, hogy becsüljék meg a közöttük élő, értük dolgozókat”, illetve segítsék és intsék egymást, ha probléma adódik!

Ehhez kéri aztán a fenti idézetben az Isten áldását. Azonban kimaradt egy rövidke mondat a fent idézett szöveg végéről: „Imádkozzatok értem is!”

 

Advent 2. hete PÉNTEK

 

Egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi, mint egy nap. Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hogy türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson.” Jer 2 Pét 3,8-9

 

Tegnapi napunk témáját folytatva, ma is a türelemmel találkozunk! Isten annyira türelmes, hogy azt sokan talán már késlekedésnek is tartják – mondja szent Péter apostol. 

Az Isten részéről való késlekedés igazából nekünk jó: van időnk felkészülni! Amikor a busz késik, vagy a pap késik a miséről, stb. azt nyilván nem díjazzuk, bezzeg ha a tanár késik a dolgozatírásról, vagy az adóhivatal jön egy órával később, azért már hálásak vagyunk, hiszen volt még egy kis időnk átgondolni, tenni-venni ezt-azt.

Az, hogy ma reggel ismét felébredtél azt jelzi, hogy még kaptál időt a felkészülésre! Ma még van időt helyrehozni ezt-azt, azonban ki tudja meddig.

HÍVOM A CSALÁDOKAT, 

HÁZASPÁROKAT, JEGYESEKET ÉS SZERELMESEKET, 

A CSALÁDOKAT SZERETŐ SZERZETES- ÉS PAPTESTVÉREKET, ÉS 

MINDENKIT, AKI A CSALÁD ÉS AZ ÉLET MELLETT ÁLL! 

Folytatom azoknak a gondolatoknak ismertetését, amelyek Ferenc pápa tanításából alapul szolgáltak a Családok 9. Világtalálkozójára felkészítő lelkipásztori útmutató összeállításánál. 

A házasság katolikus víziója. A katolikusok úgy látják, hogy házasságban élve felfedezhetővé és érthetővé válik számukra a kapcsolat az élet értelme és Isten szeretete között. Ezáltal megerősödik bennük a személyi méltóság tisztelete, és letisztul Istenhez és felebarátjaikhoz való kapcsolatuk. Különösen fontos, hogy Krisztus-központú szemlélettel tekintsünk a házasság természetes sajátságaira, amelyek a házasfelek javát képezik: az egységre, az életre való nyitottságra, a hűségre és a felbonthatatlanságra, valamint a kölcsönös segítségnyújtásra az Úrral való tökéletesebb barátság felé vezető úton. Ha megértjük az Isten szeretetéről szóló tanítást, megvilágosodik előttünk az önátadás értelme. Ferenc pápa emlékeztet arra, hogy az önkéntes önátadással kapcsolatba lépünk Isten tényleges természetével és saját igaz személyi természetünkkel. Önmagunknak ez a szeretetben történő átadása élethosszig tartó, kizárólagos egymás iránti elköteleződést és az új élet iránti nyitottságot jelent. Ez vezet legbiztosabban az örömben és szeretetben történő kiteljesedéshez. Nem hagyható azonban figyelmen kívül, hogy az igazi természetes házasságon kívül találhatók pozitív elemek – árnyoldalak mellett – más vallási hagyományok szerinti házasságokban is. Elmondhatjuk, hogy mindenki, aki olyan családot szeretne alapítani ebben a világban, amely megtanítja a gyermekeket örülni minden rosszat legyőzni igyekvő tettnek, amely megmutatja, hogy a Szentlélek él és tevékeny, hálára és elismerésre méltó, bármely néphez, valláshoz vagy vidékhez tartozzon is. (vö. AL 77.) 

 

Honlap készítés