Főoldal

Kedves Testvérünk!

 

Ha elsőkézből szeretnél értesülni plébániánk híreiről, eseményeiről, akkor email címed megadásával iratkozz fel hírlevelünkre (lásd balra), melyet minden héten kiküldünk.

„Omnes vivunt Ei. Mindenki érte él.” - Interjú dr. Székely János kinevezett szombathelyi megyéspüspökkel

 

 

Úrnapján jelent meg a hír: van új püspöke a Szombathelyi Egyházmegyének. Egy évet kellett várnia az egyházmegye híveinek és papságának, hogy a Szentatya kinevezze az új főpásztort. Székely Jánossal rövid interjút készítettünk a kinevezés után. 

 

-          Püspök atya! Gratulálunk a kinevezéshez. Ön többször is járt már a Szombathelyi Egyházmegyében. Több papot, intézményvezetőt is ismer, a tevékenységüket is. Így könnyebben mondott igent a kinevezésre?

Az emberi élet eseményei mögött ott rejtőzik a Gondviselő Isten szándéka, vezetése. Az elmúlt hetekben több alkalommal nagyon erősen átéltem azt, hogy Isten szánja és adja nekem ezt a küldetést. A Szombathelyi Egyházmegyében több helyen tartottam már triduum-ot (így a Székesegyházban és Zalaegerszegen is), kétszer tartottam a hitoktatóknak lelkigyakorlatot a Martineumban. Újra és újra azt tapasztaltam, hogy az egyházmegyének nagyon sok kiváló papja, hitoktatója, lelkes világi hívője van. Nagyon közel áll hozzám Brenner János alakja, egyénisége (de éppúgy Szent Márton, Boldog Batthyány-Strattmann László és Mindszenty bíboros életpéldája is). Kispap éveimnek is több fontos emléke kötődik ide. Mindez bátorított abban, hogy örömmel mondjak igent a felkérésre.

Székely Jánost július 8-án iktatják be szombathelyi megyéspüspöki hivatalába 

 

Az alábbiakban közreadjuk Székely János kinevezett szombathelyi megyéspüspöknek az egyházmegye híveihez és papságához írt üdvözlő üzenetét, illetve Császár István egyházmegyei kormányzó díszkörlevelét.

 

Kedves paptestvérek, 
kedves testvérek!

A Szentatya Úrnapján közzétett kinevezésével rám bízta a Szombathelyi Egyházmegye főpásztori szolgálatát. A Szombathelyi Egyházmegye Magyarországnak az a vidéke, ahol igen sokan megőrizték és élik hitüket, gyökereikhez ragaszkodnak, és azokat ápolják. Sok nagyszerű papot, hitoktatót és világi hívőt volt alkalmam megismerni az elmúlt évek során az egyházmegyében. Ezért is nagy örömmel vállalom a rám bízott küldetést. 

Előre is kérem a paptestvérek és minden kedves testvér együttműködését és segítségét. Minden erőmmel azon leszek, hogy a paptestvéreket erősítsem a papi szolgálatuk megélésében, szolgáljam egyházmegyénk lelki megújulását, segítsem a családokat a hűség, az irgalmas szeretet, a gyermekáldás elfogadásának útján, bátorítsam a szenvedőket, a szegényeket, az elhagyatottakat. Isten kegyelmével törekedni fogok arra, hogy magam is Krisztushoz, az Örök Főpaphoz egyre jobban kapcsolódva az Ő igéjét bátran hirdessem, és az Ő szeretetét közvetítsem mindenki felé.

Dr. Székely János a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke

 

 

Dr. Székely JánosA Szentatya, Ferenc pápa június 18-án Székely Jánost, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökét a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspökévé nevezte ki, áthelyezve őt Febiana címzetes püspöki székéből és segédpüspöki hivatalából.

Székely János 1964. június 7-én született Budapesten. Az érettségi után az Esztergomi Hittudományi Főiskola, majd Budapesten a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia hallgatója, majd 1987 és 1991 között a Cremisan-Betlehem-i Saint Paul’s Theological College növendéke. 1995-ben licenciátusi fokozatot szerzett Rómában a Pápai Biblikus Intézetben, majd elkezdte a doktori kurzust. 1997-ben szerzett PhD fokozatot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus meghirdetése

 

 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elnöksége és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia május 20-án adta ki az alábbi körlevelet, melyet június 18-án, úrnapján minden vasárnapi szentmisén felolvasnak.

 

 

Krisztusban Kedves Testvérek! 

 

 

Nagy örömmel értesültünk tavaly, a Fülöp Szigeteken, Cebu Cityben tartott 51. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záróünnepségén arról, hogy Ferenc pápa a következő világkongresszus színhelyéül Budapestet jelölte ki. Felidéztük az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékét. Az a nagyszerű ünneplés hazánkban és külföldön is maradandó lelki élményt jelentett. Kifejezte és Isten kegyelmével hatékonyan előmozdította a megértést, a cselekvő szeretetet, a hitet és a Gondviselésbe vetett bizalmat. Azóta is felhangzik templomainkban a Kongresszus himnusza. Megrendülten éljük át, hogy Krisztus „vándorlásunk társa lett”. 
A pápai döntés után megkezdtük a szervezés előkészületeit. Megalakult a Kongresszus Titkársága. Kidolgoztuk javaslatainkat a Kongresszus témájára és mottójára. Ennek részletes teológiai indoklása és római bemutatása után 2017 áprilisában a Szentatya jóváhagyta a témát és a jelszót, amely így hangzik: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7). Ez a 87. zsoltárból vett idézet az Újszövetség fényében titokzatos utalás az Eucharisztiára is. A II. Vatikáni Zsinat ugyanis világosan tanítja, hogy "a szentmiseáldozat az egész keresztény élet forrása és csúcspontja" (Lumen Gentium 11). "A liturgiából, különösen az Eucharisztiából, mint forrásból árad belénk a kegyelem, és valósul meg a legnagyobb hatékonysággal az emberek megszentelése Krisztusban és Isten megdicsőítése, amely az Egyház minden más tevékenységének célja" (Sacrosanctum Concilium 10). Az Eucharisztia lelki életünk forrása, hiszen "benne van az Egyház egész kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk" (Presbyterorum Ordinis 5). Olyan tiszta forrás az, amelyből mindnyájan meríthetünk az Eucharisztia ünneplése által, a szentáldozásban és a szentségimádásban.

HIRDETÉSEK

2017. június 18. Úrnapja

1. Évk. 11. vasárnap van – Úrnapja van,  a  ½ 10-es szentmise után tartjuk meg –jó idő esetén- a szokásos útvonalon az Úrnapi körmenetet, ezért a 11 órás szentmise elmarad.

A körmenet után az állami iskolákba járó gyermekek, szüleik, tanítók és hitoktatók nevében hálát adunk az év folyamán kapott kegyelmekért. 

 

2. Du. 4 órára kérjük a bérmálkozókat és bérmaszülőket a Jézus Szíve templomba megbeszélésre és rövid próbára. 

 

3. Ma este ½ 7 órakor ünnepi vesperás lesz a Szent Imre Missziós Házban. 

 

4. Hétfőn (holnap) du. 5 órakor lesz az Árpád-házi Szent Margit Iskolába járó gyermekeknek a „Te-Deum” a Jézus Szíve templomban, ezért este már nem lesz szentmise a Szent Imre templomban.

 

ELMEBETEG TÖRVÉNYT FOGADTAK EL KANADÁBAN

Kanada Ontario tartománya újabb lépést tett a homoszexuális és keresztényellenes önkényuralom megvalósítása felé.

 

A tartomány parlamentjének többsége – az ülésszak nyári szünet előtti utolsó munkanapján – elfogadta a „89. törvényt”, amely kiszélesíti a szociális intézmények hatáskörét annak érdekében, hogy lehetővé válhasson azoknak a gyermekek elhelyezése, akiknek szülei ellenszegülnek az uralkodó ideológiának. A nagy többséggel, (63 igen és 23 nem szavazattal) elfogadott törvény alapján a gyermekek családjukból kiemelhetőek lesznek, amennyiben szüleik ellenzik az LGBTQI (röv: leszbikus, homoszexuális, biszexuális, transzszexuális, szexuális identitását kereső, interszexuális) jogokat és ideológiát.

HÍVOM A CSALÁDOKAT, 
HÁZASPÁROKAT, JEGYESEKET ÉS SZERELMESEKET, 
A CSALÁDOKAT SZERETŐ SZERZETES- ÉS PAPTESTVÉREKET, 
ÉS MINDENKIT, AKI A CSALÁD ÉS AZ ÉLET MELLETT ÁLL!

Isten éltessen drága kislányunk – köszöntötte édesapja tizennyolcadik születésnapján lányát –, ezt is megértük, nagykorú lettél. Néhány hét múlva leérettségizel, papírod is lesz róla, hogy érett ember vagy. Ez persze nem jelenti azt, hogy mi, a szüleid eleresztjük a kezedet, nem segítünk, és nem is adunk tanácsot neked, mert azért, hogy nagylány lettél, még éppoly teljes szívvel igyekszünk mindenben a javadat szolgálni. Egy kicsit én is meg vagyok illetődve – felelte a nagylány –, furcsa érzés az, hogy felnőttnek érezhetem magam, hogy azt tehetek, amit akarok, és nem kell azt mérlegelnem, hogy kinek mi tetszik. Hálás vagyok nektek mindazért, amit eddig értem tettetek, igyekszem minél előbb a saját lábamra állni, hogy nyugodtan elereszthessétek a kezemet.

Honlap készítés