Hírlevél

AJÁNLOTT OLDALAK

Látogató számláló

0
0
4
4
8
7
7

Szavazás

Segítség a szengyónásra való felkészüléshez

2016.08.07 14:40
Lel­kitü­kör gyerekeknek
 
Mi­kor gyón­tam utol­já­ra?
Ha régen történt: mi­ért ma­radt el ilyen so­ká­ig?
1. Ura­dat, Is­te­ne­det imádd, és csak Ne­ki szol­gálj!
  • Imád­ko­zom-e reg­ge­len­te? (El­ter­ve­zem-e, ho­gyan fo­gom mai napon Is­tent és em­ber­tár­sa­i­mat szol­gál­ni?)
  • Imád­ko­zom-e es­tén­ként? (Há­lát adok-e a na­pért? Vég­zek-e lel­ki­is­me­ret-vizs­gá­la­tot?)

2016.08.07 13:39

BŰNBÁNAT ÉS KIENGESZTELŐDÉS

Lelkitükör felnőtteknek

 

 

– kérdések, tanácsok a lelkiismeretvizsgálathoz és a szentgyónáshoz –

 

"Ha Jézus követője vagy, nem elég azt mondani: „nem loptam”,

hanem meg kell vizsgálni, adtál-e a rászorulóknak?"

(Katona István)

 

 

Előzetes tanácsok:

Rendszeresen gyónjál – ha lehet havonta –, így élő tapasztalattá lehet benned a Szentírás szava: „A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük az Istent, hanem, hogy ő előbb szeretett minket”, ami a gyónásban azt jelenti: bűneink súlyánál mindig nagyobb a kegyelem és a visszafogadás mértéke – mi csak válaszolunk minderre. Éppen ezért a gyónásban ne csupán arra helyezd a hangsúlyt, hogy „jó gyónásom legyen”, vagyis átérezzem a szabadulást, a bánatot, hanem legyen előtted annak felelőssége is – és ez talán az előbbiek feltétele –, hogy bűneiddel vétettél a végtelen Szeretet, Isten ellen, aki ha érzed, ha nem, most megbocsát, feloldoz, visszafogad. Ezt a realitást garantálja a pap személye.

Honlap készítés